Akademik derece mi, akademik depresyon mu?

Research Policy dergisinde Mart 2017'de yayınlanan bir makale lisansüstü öğrencilerinin akıl sağlığına ilişkin çarpıcı bilgiler içeriyor. Çalışmaya göre, Belçika'daki doktora öğrencileri ülke genelindeki nüfus ve diğer yüksek öğrenim öğrencilerine kıyasla ciddi stres altında yaşıyorlar.

Akademinin Duygu Örüntüleri

Akademik kültür, özellikle de bilgi üretimi alanı, anahatlarıyla iki temel işleyişe sahip: Rekabet ve tasdik edilme. Peki akademik alanın bu işleyişi belli başlı duygular üretiyor mu? Bu alanda farklı pozisyonlar elde eden araştırmacılar hangi duygulara kapılıyorlar?

Turnitin neden gerekli?

Türkiye'de Turnitin'e ilgi gösterilmiyor. Her ne kadar pek çok enstitü tez teslim aşamalarında Turnitin benzerlik raporlarını teslim etmeyi zorunlu tutsa da, ödev teslimlerinde yaygın olarak kullanılmıyor. Muhtemelen, çıkardığı benzerlik oranlarının gerçekçi bulunmaması bu ilgisizliğin en önemli nedeni. Ama ödev kontrollerinde Turnitin kullanmaya hemen şimdi başlamak için de çok makul gerekçeler var.

İngilizce akademiyi ele geçirdi: ama asıl mesele dilbilim değil

Akademide İngilizcenin kullanımının artışı bu rekabet ortamının bir belirtisinden başka bir şey değildir. Eğer dil dengesizliğinin yeniden düzeltilmesi isteniyorsa, hem öğretim hem de araştırma süreçlerinde rekabeti ve performans göstergelerini temel ilke haline getiren üniversite sistemi sorunuyla yüzleşerek başlanması gerekiyor.

‘Yerli’ bir üniversite sıralaması: URAP

URAP, adından da anlaşılabileceği gibi, üniversiteleri akademik performansına göre, özellikle de bilimsel üretkenliğine göre sıralıyor. URAP'ın Shanghai ya da THE gibi listelerden farkı burada yatıyor. Fakat URAP'ı diğerlerinden farklı kılan sadece akademik performansa odaklanması değil.

Create a website or blog at WordPress.com

Yukarı ↑